Kutatási tevékenységeink

Vidékfejlesztés

 • A nemzeti tanyafejlesztési programhoz igazodva a tanyás térségekben a tanyás külterületek átfogó fejlesztésére, a tanyai gazdálkodás feltételeinek és a tanyai életkörülmények javítására irányuló, a tanyafelmérést is magába foglaló kistérségi fejlesztési programok kidolgozása, a tanyafejlesztési program térségi hatásainak elemzése.
 • Kihalófélben lévő vidéki kézművesség, népi kismesterségek és azok művelőinek (fel)kutatása, a (felső)oktatásai struktúrába és rendszerekbe, a helyi gazdaságba, a turizmusba történő integrálásának vizsgálata.
 • Az etnikus és nem etnikus szegénység mérséklésének vizsgálata a vidéki térségekben, a mélyszegénységben élők integrációjának, a szegénység újratermelődését megakadályozó programok tapasztalatainak elemzése.
 • A közösségi célú gazdálkodás, a szociális gazdaság, az atipikus foglalkozatási formák, illetve az önfoglalkoztatás, önellátás, önfenntartás, háztáji gazdálkodás szerepe vidéken.
 • Fiatalok és fiatal gazdák vidéken.
 • Közös agrárpolitika 2014-2020.

Ökológiai gazdálkodás, integrált termesztés

 • A hátrányos helyzetű térségekben, a közfoglalkoztatás rendszeréhez is illeszkedő, olyan mintaértékű, ökoszociális (minta)tangazdaság-modell kialakítása és vizsgálata, amely a helyi adottságokhoz igazodva hosszútávon is fenntartható, tartósan képes a képzetlen és/vagy alulképzett munkaerő lekötésére, és a teljes vertikumát tekintve - az alapanyag előállításától az esetleges termék-értékesítésig - szociális célú szövetkezeti keretek működve állít elő (öko)terméket.

Kutatási témáink:

 • Az ökológiai gazdálkodás vetőmaghelyzete.
 • Az alternatív növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban.
 • Az ökotermékek szerepe az egészséges táplálkozásban.
 • Az ökotermékek piaci trendjei.
 • A homoktövis termesztés és feldolgozás térségi helyzete, jelentősége.
 • Az ökológiai szemléletű állati-termék előállítás.
 • A bioméhészet.
 • Ökológiai zöldség- és gyümölcstermesztők felsőfokú szakképzése.
 • Bioporták.

Melioráció, vízgazdálkodás

A Nemzeti Vidékstratégia 2014-2020 koncepció egyik térségi, integrált komplex vidékfejlesztési programja a Tisza-völgy fejlesztési program, melynek alapvető célja a táji rendszer működőképességének biztosítása, valamint a fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődés feltételeinek - az ökológiai kritériumok maximális figyelembevételével történő -  megteremtése. Ennek keretében elsőrendű feladat a vízkészlet-gazdálkodás fejlesztése, a Tisza-völgy árvízvédelmi biztonságának növelése, valamint a vízgazdálkodással együttműködésben megvalósuló tájgazdálkodási megoldások biztosítása.

Kutatási témáink:

 • Időszerű tájgondok a Közép-Tisza-völgyben, az Alföld program újjáélesztésének szükségszerűsége.
 • A Tisza-mentén megépült árapasztó tározók szerepe a víz- és tájgazdálkodásban.
 • Az óballai, integrált, komplex, tájgazdálkodási-vidékfejlesztési projekt, tájhasználat váltás, táj-és élőhely rehabilitáció.
 • Aszálystratégia és öntözés, a klímaváltozás kihívásaihoz való alkalmazkodás, hatásainak elemzése.

Állati és növényi eredetű termékek feldolgozása

Kutatási témáink:

 • A házi élelmiszer-feldolgozás, a kisüzemi, kistermelői, kézműves termékfeldolgozás.
 • A kistermelői élelmiszer-előállítás élelmiszerlánc-biztonsági megfelelése.
 • Házi körülmények között készíthető tejtermékek előállítása.
 • Hidegen sajtolt olajok gyártása.
 • Száraztészta otthonról a piacra.
 • A fűszerpaprika kistermelői feldolgozása.
 • Aszalás, savanyítás házilag.
 • Mézkészítés kistermelői piacra.
 • Házi pálinkakészítés.
 • Baromfi-és tojás kisüzemi feldolgozása.
 • Húsfeldolgozás, húskészítmények kistermelői előállítása.
 • A hungarikum élelmiszerek.
 • Tanyai termékek.
 • A vágópontok működésének tapasztalatai.
 • A helyi termelés/feldolgozás és a közétkeztetés összefüggésrendszere.
 • A közvetlen értékesítés, a rövid élelmiszerláncok, helyi piacok szerepe.

Szántóföldi növénytermesztés

 • Az amaránt a Föld egyik legősibb kultúrnövénye, mely a napjainkban bontakozó un. funkcionális élelmiszerek hasznos alapanyaga, hisz fehérje összetételéből hiányzik a glutén frakció. Célunk egy olyan célliszt kifejlesztése, mely jelentős alapanyag forrása lehetne a cöliákiában (lisztérzékenység) szenvedőknek.
 • A Nagykunsági tájkörzetben évtizedes hagyománya van a rizstermesztésnek, hisz az itt elhelyezkedő gyenge talajadottságú, ám öntözhető területeken más növények nem termeszthetők. Vizsgálataink kiterjednek a globális éghajlatváltozás rizstermesztésre gyakorolt hatásaira és az EU 2014 utáni új agrárpolitikája szerinti hazai termesztési lehetőségeire.
 • A búzaliszt nemzetközi és egyre gyakrabban hazai piacra történő értékesítése során mindinkább felmerül az igény a speciális reológiai vizsgálatok iránt. A projektek ezen paraméterek közötti összefüggések megállapítására alapozódik.
 • Szárazságtűrő növények termesztésének lehetőségeinek vizsgálata.

Kertészet ( gomba, gyógynövény, őshonos zöldség és gyümölcs tájfajták)

Kutatási területek:

 • A csiperke és a laskagomba termesztés lehetőségeinek vizsgálata, ágazatfejlesztés.
 • Családi gombatermesztő farmok létrehozásának feltételei, tapasztalatai, foglalkoztatási és értékesítési lehetőségek vizsgálata.
 • A gombatermesztés képzésének megerősítése.
 • A vadon termő gombák gyűjtése és a termesztett gombák jelentősége.
 • „A vidék gyógyító ereje" -  gyógynövényprogram jelentősége.
 • A magyarországi gyógynövényvertikum termék-kibocsátását befolyásoló elemek vizsgálata.
 • Gyógynövény mintaprogramok indítása és megvalósítása.
 • Gyógynövénygyűjtés problémái és azok megoldásának lehetőségei, a gyógynövénytermesztés sajátosságai és a feldolgozás problémái.
 • Minőségbiztosítás, minősítés.
 • Gyógynövénygyűjtői, -termesztői és felvásárlói szakképzést nyújtó tanfolyamok bonyolításának indokoltsága.
 • Őshonos gyümölcs és zöldség tájfajták vizsgálata.
 • Növényi, kertészeti genetikai erőforrások és támogatási lehetőségeik.

Állattenyésztés

Magyarország védett őshonos (mintegy 1500 egyedből álló) bivalyállományának jelenleg nagy része állami tulajdonban, a nemzeti parkok területein (génmegőrzés céljából), míg kisebb hányaduk (zömmel hobbi céllal) magángazdaságokban található.

Kutatási területeink:

 • A vizes élőhelyek kezelésére, a zsombékos, sásos, gyékényes élőhelyek karbantartására alapozott speciális tájrehabilitációs szerepük.
 • A bivalyból készült termékek feldolgozásának lehetőségei.
 • A bivalytenyésztés mai közép- és felsőfokú szakoktatás tartárgyi tematikai palettáján való megjelenítésének lehetőségei.
 • Tenyésztési és genetikai programok lehetőségei.
 • Kisállattenyésztés mintaprogramjai ( nyúl, húsgalamb, baromfi)

Vidéki értéktár és örökség megőrzése

 • A sütőipari hagyományőrzés keretében a tradicionális házi kenyér és pékáru készítéshez kapcsolódó sütési technikák, tárgyak, eszközök, berendezések, valamint pékmesterek mellett a szakma gyakorlati ismereteinek és legújabb tudományos eredményeinek vizsgálata, elemzése.
 • Népművészeti, népzenei és kismesterségi, valamint nemzetiségi hagyományok jelenlétének vizsgálata.
 • Tájház, közösségi ház, múzeum, helytörténeti gyűjtemény, irodalmi emlékhely hálózat, kiemelkedő ipari- és agrár-épített örökség vizsgálata.

Hallgatóknak menü