Szervezeti felépítés

GÁL FERENC FŐISKOLA

6720 Szeged, Dóm tér 6.
Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 697
Telefon központi: +36 62 425 738, +36 20 828 9967

E-mail: gff-szeged@gff-szeged.hu

Honlapok:
www.gff-szeged.hu
www.gff-mezotur.hu
www.pk.gff-szarvas.hu

A Főiskola címere
székhelyi (Szeged) és telephelyi (Mezőtúr és Szarvas) változatokban:

A FŐISKOLA VEZETÉSE


NAGYKANCELLÁR

S.E.R. Dr. Kiss-Rigó László, szeged-csanádi püspök

 

REKTOR

Ft. Dr. Kozma Gábor, főiskolai tanár 

 

DÉKÁNOK

Teológiai Kar dékánja:

Mons. Dr. Kovács József, főiskolai tanár

 

 Társadalomtudományi és Szociális Képzési Kar dékánja:

Prof. Dr. Zakar Péter, egyetemi tanár

 

Pedagógiai Kar dékánja:

Dr. Lipcsei Imre, főiskolai tanár

 

REKTORI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEI

 

REKTORI TITKÁRSÁG

Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6. I.emelet
Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 692.

tel. közvetlen: +36 62 420 887

tel.: +36 62 425-738/180 mell., +36 20 828 9967/180 mell.

rektor[kukac]gff-szeged.hu, rektori.hivata[kukac]gff-szeged.hu

 

 Forgó Marietta, referens

forgo.marietta[kukac]gff-szeged.hu

 

Tóth Éva, rendezvényszervező

toth.eva[kukac]gff-szeged.hu  

 

Almási Zoltán, vezető rendszergazda

almasi.zoltan[kukac]pk.gff-szarvas.hu

Petrovszki Tamás, rendszergazda

admin[kukac]gff-szeged.hu

Pusztai István, gépkocsivezető

 

GAZDASÁGI IRODA

Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6. I.emelet
Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 692.

Butora Sára, mb. gazdasági vezető

butora.sara[kukac]gff-szeged.hu

 

Rácz Edit, előadó

 racz.edit[kukac]gff-szeged.hu

 

Albertné Tökölyi Petra, előadó

albertne.petra[kukac]gff-szeged.hu

  

TANULMÁNYI OSZTÁLY

Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6. I.emelet
Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 692.

Kovács Katalin, osztályvezető

tovezeto[kukac]gff-szeged.hu

+36 62 313 151

 

Szegedi Tanulmányi Osztály (szegedi karok)

tel..: +36 62 313 151

 to[kukac]gff-szeged.hu

Kónya Tünde, csoportvezető

konya.tunde[kukac]gff-szeged.hu

Hégert-Huszka Annamária, tanulmányi előadó

huszka.annamaria[kukac]gff-szeged.hu

 

Szarvasi Tanulmányi Osztály (Pedagógiai Kar)

Kovács Katalin, osztályvezető

tel..: +36 66 886 006, kovacs.katalin[kukac]pk.gff-szarvas.hu

csoportvezető: Kutas Ferencné Cseh Zsuzsanna

tel.: +36-66-886-010, cseh.zsuzsanna[kukac]pk.gff-szarvas.hu

 

FŐISKOLAI KÖNYVTÁR

Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6. Földszint
Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 692.

könyvtárvezető: Kövécs Ildikó

 

Szegedi Könyvtár (szegedi karok)

 biblio[kukac]gff-szeged.hu,   www.gff-szeged.hu/konyvtar/

 tel..: +36 62 425 738, +36 20 828 9967 /132, 171, 173-es mellék

könyvtárvezető: Kövécs Ildikó

Sipos Patrik, könyvtáros

HONLAP

 

Pedagógiai Kari Könyvtár (Szarvas)

 Daróczi Sándorné, mb. könyvtárvezető:

 tel.: +36 66 886 042, daroczi.sandorne[kukac]pk.gff-szarvas.hu

 

Mezőtúri telephelyi könyvtár

 felügyelő: Dr. Barancsi Ágnes, főiskolai docens

 tel.:. +36 56 850 241, barancsi.agnes[kukac]gff-mezotur.hu

 

GONDNOKSÁG 

Király Tibor, gondnok

Mészáros Réka, takarítónő

Nyemcsok Györgyné, portás

Kondor Lajosné, portás

 

TEOLÓGIAI KAR

(GFF TK)

 

DÉKÁN 

Mons. Dr. Kovács József, főiskolai tanár,

általános helynök, irodaigazgató, szemináriumi rektor

tel.: +36 62 425 738 /180 mell., +36 20 828 9967 /180 mell. 

 dekani.titkarsag[kukac]gff-szeged.hu

 

TANSZÉKEK:

BIBLIKUS TUDOMÁNYOK TANSZÉK 

tanszékvezető: Mons. Prof. Dr. Rózsa Huba

Mons. Dr. Benyik György, főiskolai tanár 

Ft. Kocsi György, főiskolai docens

Ft. Dr. Horváth Endre, adjunktus

 

EGYHÁZTÖRTÉNET TANSZÉK

tanszékvezető: Dr. Horváth Gábor, főiskolai docens

Ft. Dr. Tóth Tamás, docens

Ft. Dr. Csizmár Oszkár, adjunktus

Dr. Odrobina László, főiskolai tanár

Ft. Takáts István, adjunktus 

 

FILOZÓFIA TANSZÉK

mb. tanszékvezető: Mons. Prof. Dr. Bolberitz Pál, egyetemi tanár

Ft. Dr. Janka Ferenc, főiskolai docens 

Varga Péter, tudományos segédmunkatárs

 

 GYAKORLATI TEOLÓGIA TANSZÉK

tanszékvezető: Mons. Dr. Kovács József, főiskolai tanár

Ft. Dr. Thorday Attila, főiskolai tanár

Ft. Dr. Liszkai Tamás, főiskolai docens 

Ft. Veréb László, adjunktus

Porvan Irén Scholastica OSSH, tanársegéd 

Ft. Serfőző Levente, tanársegéd, helynök

Ft. Sutka István, tanársegéd

 

RENDSZERES TEOLÓGIA TANSZÉK

tanszékvezető: S.E.R. Dr. Kiss-Rigó László, főiskolai tanár 

Ft. Dr. Esiobu Anayo Augustus, főiskolai docens

Mons. Dr. Finta József, adjunktus

Ft. Dr. Gruber László, főiskolai docens

 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR

(GFF TSZK)

 

DÉKÁN

Prof. Dr. Zakar Péter, egyetemi tanár

tel.: +36 62 425 738 /180 mell., +36 20 828 9967 /180 mell.

 dekani.titkarsag[kukac]gff-szeged.hu

 

KULTÚRAKUTATÓ INTÉZET

intézetvezető: Prof. Dr. Zakar Péter, egyetemi tanár

tel.: +36 62 425 738 /180 mell., zakar.peter[kukac]gff-szeged.hu

 

KERESZTÉNY MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI TANSZÉKI SZAKCSOPORT

vezető: Prof. Dr. Zakar Péter, egyetemi tanár

Dr. Horváth Gábor, főiskolai docens

Dr. Czagány Gábor, főiskolai docens

Dr. Hamvas Endre, adjunktus

Ft. Takáts István, adjunktus

Prof. Dr. Prokopp Mária, mb. oktató

Tóth Sándor, mb. oktató

Dr. Zombori István, mb. oktató

 

HUNGAROSZLOVAKOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT

vezető: Dr. Käfer István c. egyetemi tanár, tudományos főtanácsadó

 

RUSZIN KUTATÓCSOPORT

vezető: Dr. Káprály Mihály, főiskolai tanár

Vorinka Irén, tudományos segédmunkatárs

 

PEDAGÓGIAI INTÉZET

intézetvezető: Dr. Kozma Gábor, főiskolai tanár

 tel.: +36 62 425-738/180 mell., rektor[kukac]gff-szeged.hu

Bíró Gyula, tanársegéd, a Gyakorlóintézmény igazgatója

 

PSZICHOLÓGIA TANSZÉKI SZAKCSOPORT

vezető: Dr. Petróczi Erzsébet, főiskolai tanár

Dr. Bódi Nikoletta, mb. oktató

Dr. Csomortáni D. Zoltán, adjunktus

Dr. Tandari-Kovács Mariann, adjunktus

Tikász Sándor, mb. oktató


GERHARDUS  TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET

intézetvezető: Dr. Szigeti Andrea, főiskolai docens

 

SZOCIÁLIS TUDOMÁNYI TANSZÉKI SZAKCSOPORT

vezető: Dr. Szigeti Andrea, főiskolai docens

szigeti07[kukac]gmail.com

Dr. habil. Birher Nándor, főiskolai tanár

Dr. Latorcai Csaba, főiskolai docens

Szilágyi Tamás, adjunktus

Kothencz János, főigazgató, mb. oktató

Ritz Judit, főigazgató, mb. oktató

 

GERHARDUS MÉDIAKUTATÓ CSOPORT

vezető: Dr. Antal Zsolt, adjunktus

 

IDEGEN NYELVI LEKTORÁTUS

vezető: Dr. Zakar Péterné, nyelvtanár

Dr. Biernackiné Csilics Éva, nyelvtanár

 

THEOLINGUA AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY

nyelvvizsgahely-vezető: Sipos Patrik

tel.: +36 62 425 738 /171, theolingua[kukac]gff-szeged.hu

 

PEDAGÓGIAI KAR

(GFF PK) 

 

DÉKÁN

Dr. Lipcsei Imre, főiskolai tanár

 

Dékánhelyettes

Dr. Fest Sarolta, főiskolai tanár

 

DÉKÁNI TITKÁRSÁG

tel.: +36 66 886 002, fax.: 66/311-550, titkarsag[kukac]pk.gff-szarvas.hu

Dutkon Dominika, titkárnő

Jancsó Brigitta,  főiskolai lelkészségi munkatárs

 

TANULMÁNYI OSZTÁLY

osztályvezető: Kovács Katalin

csoportvezető: Kutas Ferencné Cseh Zsuzsanna

Beszeda Tímea, tanulmányi előadó

Feifrik Zoltán, tanulmányi előadó

Folytánné Doroszlai Tímea, tanulmányi előadó

Lázi Nikoletta, tanulmányi előadó

 

Felnőttképzési Központ

 Timárné Hunya Tünde, levelező alapképzés vezetője

 

Továbbképzési és Minőségfejlesztési Iroda

 vezető: Nagy Jenőné

 Varga Erzsébet, tanulmányi előadó

 

Leíró Iroda

Zsiga Jánosné, tanszéki adminisztrátor

 

GAZDASÁGI HIVATAL

Kiss Györgyi, mb. hivatalvezető

 Dr. Lipcseiné Czifra Magdolna, személyügyi referens

Török Márta, gazdasági ügyintéző

Szrnka Györgyné, gazdasági ügyintéző

 

Könyvtár

mb. könyvtárvezető: Daróczi Sándorné

 Vámosiné Szécsi Éva, könyvtáros

 

Informatikai Központ

Almási Zoltán, informatikus

Kutas Ferencné Cseh Zsuzsanna, informatikus

Liszkai Lóránt, informatikus

 

Gondnokság

Kepka János, műszaki referens

Szuhaj Zoltán, gondnok

Fabó Mihályné, hivatalsegéd

Korbely János, portás

Répási József,  portás

Kovácsné Horváth Gyöngyi, élelmezésvezető

 

TANSZÉKEK


Gyermeknevelési és Módszertani Tanszék

tanszékvezető: Dr. Fest Sarolta, főiskolai tanár

Dr. Gurka Dezső, főiskolai tanár

Dr. Lipcsei Imre, főiskolai tanár

Dr. Soós István, főiskolai docens

Dr. Boros Csaba, adjunktus

Bontovics Ignác, tanársegéd

Kós Nóra, tanársegéd

Lestyán Erzsébet, tanársegéd

ifj. Soós István, tanársegéd

Dr. Kantiné Szín Mária, mb. oktató

Ft. Seidl Ambrus, mb. oktató          

Strassburger Györgyi, mb. oktató

Vámos László, mb. oktató

 Zsankó László, mb. oktató

 

Kommunikációs Tanszék

tanszékvezető: Dr. Katona Krisztina, főiskolai tanár

Dr. B. Kis Attila, főiskolai docens

Lonovics László, főiskolai docens

Szarka Péter, főiskolai docens

Szabóné Balogh Ágota, tanársegéd

Tamás Margit, tanársegéd

Baráth Nóra, tanársegéd

Dr. Bartáné dr. Góhér Edit, mb. oktató

 

Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék

tanszékvezető Dr. Olteanu Florea, főiskolai docens

Dr. Szilvássy Orsolya, főiskolai docens

Timárné Hunya Tünde, főiskolai docens

Bánfi József, mb. oktató

 Dekrét Mária, mb. oktató

Dr. Karsai Ervin, mb. oktató

Mulholland Eszter, mb. oktató

Podani Anikó, mb. oktató

Putin Michaela, mb. oktató

 

GERHARDUS INNOVÁCIÓS KÖZPONT

 igazgató: Gazsó Tibor

 

MEZŐTÚRI MEZŐGAZDASÁGI KÖZPONT

 a mezőtúri Oktatási Centrumban

 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1.

 Tel.:  +36 56 850 151;    +36 56 850 181

 honlap:www.gff-mezotur.hu

 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet

igazgató: Dr. Dávidházy Gábor, főiskolai tanár

tel.:. +36 56 850 241, drdavidhazy[kukac]gff-mezotur.hu

 

Európai Tisza Régió Stratégia Intézet 

intézetvezető: Fórizs Zoltán, rektori főtanácsadó 

tel.: +36 30 694 0820; forizs.zoltan[kukac]gff-mezotur.hu

konzorcium@gff-mezotur.hu

Felnőttoktatási és Felnőttképzési Centrum

Innovációs Iroda

 

Gerhardus Gazdaság

 Tanács Attila, ágazatvezető

 

Gerhardus Tangazdaság

5400 Mezőtúr, Pusztaperes 100.

tel.:+36 56 710879

Tar Mihály, tangazdaság-vezető

tangazdasag[kukac]gff-mezotur.hu

 

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓ ÓVODA, BÖLCSŐDE

(GYAKORLÓINTÉZMÉNY)

 

5540 Szarvas, Szabadság út 6-8.

tel.: +36 66 312 332, +36 66 311 511 /3118-as mellék, fax: +36 66 311 550

www.gyakorloovi-suli.hu, gyakorlo[kukac]gff-szarvas.hu

 

Bíró Gyula, igazgató

 Huszár Istvánné, igazgatóhelyettes

Faggyas Jánosné, minőségbiztosítási vezető

Jelen Szilvia, titkárságvezető óvoda- iskolatitkár 

 

Gyakorlati képzés vezetői:

Podani Mihályné, óvodapedagógus szak - nappali tagozat 

Bíró Gyula,óvodapedagógus szak - levelező tagozat

Lestyán Erzsébet, tanító szak 

 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Elnök: Ungvölgyi Zsuzsanna

ungvolgyi.zsuzsanna[kukac]gff-szeged.hu